U SLOBODNOM PRIJEVODU

Magija & Sanja Josipović / lipanj 2021.

„U slobodnom prijevodu“ je nastavak istraživanja provedenog u predstavi „Reci mi“ (2017.) kolektiva Magije (projekt „Bez granica“ – suradnja Plesne grupe Magija sa Udrugom gluhih i nagluhih PGŽ Rijeka i OŠ za klasični balet i suvremeni ples pri OŠ Vežica) koja je tematizirala poeziju izraženu kroz znakovni jezik, tekst i ples, međusobne odnose plesača od nerazumijevanja do potpune harmonije, komunikaciju između plesača i publike, znakovni jezik kao oblik neverbalne komunikacije. Ovaj projekt svojevrsni je korak dalje i dublje u tematiku međuodnosa plesa i znakovnog jezika, uz naglasak na motiv prijevoda koji je blizak i znakovnom jeziku i suvremenom plesu, a predstavlja suradnju Magije, Udruge gluhih i nagluhih PGŽ Rijeka i OŠ za klasični balet i suvremeni ples pri OŠ Vežica.

Kada prijevod umjetničkog djela postaje umjetničko dijelo za sebe, koliko se prijevod mora odvojiti od originala da bi mu se moglo pripisati autorstvo nečeg novog, da li uopće može postojati autorstvo bazirano na prijevodu? Da li publika, gledajući predstavu u kojoj izvođači koriste isključivo neverbalna sredstva komunikacije, i bez da joj je unaprijed objašnjeno šta gleda, stvarajući vlastitu verziju gledanog postaje autor svoje verzije?

Autor i koreograf: Sanja Josipović
Koautori/izvođači: Anika Cetina, Adrijana Dukić i Anita Rumac
Asistentica koreografa: Ivona Križić
Produkcija: Magija/Udruga osoba sa cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka
Umjetničke voditeljice: Gordana Svetopetrić, Sanja Josipović
Fotografije: Sandro Donda