PDF programske knjižice

Aktualne informacije, događanja i ostalo o festivalu pratite na našoj Facebook stranici!

Festival inkluzivne scene je umjetnička manifestacija koja se od 2016. godine organizira u Rijeci, a kojom se nastavlja rad i razvoj plesne inkluzije osoba s invaliditetom na području suvremenog plesa i izvedbene umjetnosti. Po svom sadržaju i smjernicama to je jedini festival u Hrvatskoj osmišljen kao platforma  na kojoj se razvija ideja okupljanja profesionalnih kompanija i kolektiva čiji su plesači, izvođači i koreografi osobe sa i bez invaliditeta. U samom središtu koncepta festivala naglasak je na inkluziji, gostovanju domaćih i inozemnih inkluzivnih kolektiva, na poticanju plesnog koreografskog istraživanja, usavršavanjima kroz edukativne radionice i na izgradnji partnerstva s inozemnim plesnim inkluzivnim ansamblima i predavačima.

Festival je pokrenula plesna umjetnica Gordana Svetopetrić i producira ga u suradnji sa Udrugom osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka. Njime nastavljaju svoj dugogodišnji rad u polju inkluzije osoba s invaliditetom u suvremenom plesu i izvedbenoj umjetnosti.

Festival se svojim djelovanjem želi pozicionirati kao centar izvrsnosti za profesionalnu suvremeno plesnu inkluzivnu praksu s namjerom iskorištavanja festivalske platforme za istraživanje razvoja strategije i izgradnje infrastrukture kroz koju bi se mladi plesači sa invaliditetom educirali i osposobljavali za profesionalne plesače. Cilj mu je i stvaranje novih oblika partnerstva sa sektorima obrazovanja i stručnog osposobljavanja koje bi rješavalo pitanje profesionalnih plesnih treninga za mlade plesače s invaliditetom.